Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Thế Trinh (18 bài)
- Thích Kế Quang (2 bài)
- Tôn Thất Chính (3 bài)
- Tông Thần (1 bài)
- Ngô Quốc Luân (1 bài)
Tạo ngày 26/06/2015 20:57 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/06/2015 17:15 bởi hongha83
Lý Chí 李贄 (19/11/1527 - 5/7/1602) tự Hoành Phủ 宏甫, hiệu Trác Ngô 卓吾, Ôn Lăng cư sĩ 溫陵居士, người Tấn Giang, Tuyền Châu (nay thuộc Tấn Giang, Phúc Kiến). Ông là nhà tư tưởng kiệt xuất đời Minh, đỗ cử nhân năm Gia Tĩnh thứ 21, làm Chủ sự bộ Hình ở Nam Kinh, Tri phủ Diêu An ở Vân Nam. Sau ông từ quan ở một mình dạy học, bị triều đình cho là “dám đề xướng lời lẽ nhăng nhít, lừa đời dối dân” nên bị hạ ngục, tự vẫn chết. Ông là nhà lý luận đại biểu cho phong trào giải phóng tư tưởng cuối Minh. Tác phẩm có Tàng thư 藏書, Phần thư 焚書, Tục phần thư 續焚書.