Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tôn Thất Chính (3 bài)
- Lý Chí (1 bài)
- Vương Thế Trinh (18 bài)
- Lý Cổn (1 bài)
- Tông Thần (1 bài)
Tạo ngày 04/02/2019 08:42 bởi tôn tiền tử
Thích Kế Quang 戚繼光 (1528-1587) tự Nguyên Kính 元敬, hiệu Nam Đường 南塘, cuối đời hiệu Mạnh Chư 孟諸, là nhà quân sự, danh tướng chống Oa nhà Minh, tổ cư ở Định Viễn (nay thuộc An Huy), nhiều đời giữ chức vệ chỉ huy thiêm sự Đặng Châu, Sơn Đông. Khoảng năm Gia Tĩnh qua các chức Tham tướng Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây. Có làm thơ, chất thơ hào hùng. Năm đầu Long Khánh đến Vạn Lịch làm tổng binh Kế Châu, trấn thủ mạn bắc, thăng tả đô đốc, gia thiếu bảo. Tác phẩm có Chỉ Chi Đường tập.