Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thích Kế Quang (2 bài)
- Lý Chí (1 bài)
- Vương Thế Trinh (18 bài)
- Lý Cổn (1 bài)
- Tông Thần (1 bài)
Tạo ngày 03/01/2018 12:37 bởi tôn tiền tử
Tôn Thất Chính 孫七政 (1528-1600)  tự Tề Chi 齊之, hiệu Thương Lang sinh 滄浪生, người Ngu Sơn (nay thuộc trấn Ngu Sơn, huyện Thường Thục, tỉnh Giang Tô), là tàng thư gia đời Minh, thường giao du với Vương Thế Trinh 王世貞.