Thu xa trăng chiếu quan san,
Lửng lơ Thanh Hải trăng ngang đỉnh đầu.
Vắng tanh sa mạc u sầu,
Không chôn xương trắng, từ lâu đời Tần.

tửu tận tình do tại