06/10/2022 13:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan san nguyệt kỳ 1
關山月其一

Tác giả: Tôn Thất Chính - 孫七政

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/01/2018 12:39

 

Nguyên tác

關山片月迥含秋,
萬古長懸青海頭。
愁殺清光照沙磧,
秦時白骨未曾收。

Phiên âm

Quan san phiến nguyệt huýnh hàm thu,
Vạn cổ trường huyền Thanh Hải đầu.
Sầu sát thanh quang chiếu sa thích,
Tần thì bạch cốt vị tằng thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu xa trăng chiếu quan san,
Lửng lơ Thanh Hải trăng ngang đỉnh đầu.
Vắng tanh sa mạc u sầu,
Không chôn xương trắng, từ lâu đời Tần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Chính » Quan san nguyệt kỳ 1