寒食

春城無處不飛花,
寒食東風御柳斜。
日暮漢宮傳蠟燭,
輕煙散入五侯家。

 

Hàn thực

Xuân thành vô xứ bất phi hoa,
Hàn thực đông phong ngự liễu tà.
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc,
Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia.

 

Dịch nghĩa

Trong thành mùa xuân không nơi nào không có hoa bay
Tiết hàn thực liễu ở vườn ngự uyển bị nghiêng trước gió đông
Sáng chiều trong cung Hán đem nến đuốc ra
Khói bay nhẹ nhàng tản mạn qua nhà năm tước hầu


Hàn thực: tiết trước tiết thanh minh một ngày. Giới Tử Thôi có công với Tấn Văn Công, nhưng không nhận, cõng mẹ vào núi ở ẩn. Tấn Văn Công lại chỗ mời không ra bèn đốt lửa khiến Thôi bị chết cháy trong đó. Tấn Văn Công tưởng nhớ Giới Tử Thôi, ngày đó cấm không được đốt lửa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thành xuân nào chẳng có hoa bay
Liễu thắm tiết Hàn thoảng gió lay
Lửa thắp chiều buông cung Hán rực
Hầu dinh khói nhẹ khắp đâu đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thành xuân nào chẳng hoa bay
Gió đông Hàn Thực lắt lay liễu đường
Lửa chuyền cung Hán chiều buông
Cung hầu bay nhẹ khói sương chập chùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Thành nội mùa xuân rợp dáng hoa
Gió đông hàn thực liễu la đà
Buổi chiều ánh nến trong cung Hán
Toả khói nhẹ lan  ngũ đại gia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xuân Thành chẳng chỗ chẳng bay hoa
Hàn thực gió đông liễu nhánh sà.
Cung Hán về chiều truyền thắp nến,
Khói xanh, dinh thự Ngũ hầu pha.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Khắp chốn thành xuân hoa phấp phới,
Gió đông nghiêng ngả liễu vườn sau.
Trời chiều nến đốt trong cung Hán,
Khói nhẹ bay sang phủ Ngũ hầu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thành xuân đâu chẳng chốn hoa bay,
Hàn thực, cành dương gió nhẹ bay.
Cung Hán chiều hôm truyền lửa nến,
Ngủ hầu dinh gác khói sương đầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Thành xuân đâu chẳng hoa bay
Ngày Hàn thực gió đông vầy liễu nghiêng
Trong cung giục đốt nến lên
Xua làn khói mỏng tới bên nhà người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa bay phấp phơí thành xuân
Gió đông lay liễu trong sân tiết Hàn
Hán cung nến thắp sáng choang
Khói bay tới phủ năm quan tước hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thành xuân phấp phới cánh hoa bay
Hàn thực đông phong gió ngự lay
Chiều tối Hán cung đèn nến tỏ
Dinh hầu thấp thoáng khói xanh bày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Thành xuân đâu chẳng có hoa sa
Hàn thực gió vờn liễu thướt tha
Chiều xuống Hán cung truyền thắp nến
Khói lan nhè nhẹ phủ hầu gia

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối