寒食雨中同舍人約遊天竺得十六絕句呈陸務觀

萬頃湖光一片春,
何須割破損天真。
卻相葑草分疆界,
葑外垂楊屬別人。

 

Hàn thực vũ trung, đồng xá nhân ước du Thiên Trúc đắc thập lục tuyệt cú trình Lục Vụ Quan

Vạn khoảnh hồ quan nhất phiến xuân,
Hà tu cát phá tổn thiên chân.
Khước tương phong thảo phân cương giới,
Phong ngoại thuỳ dương thuộc biệt nhân.

 

Dịch nghĩa

Mặt hồ vạn khoảnh cảnh xuân liền một dải
Cần gì đắp cắt mặt hồ, làm hỏng cảnh tự nhiên
Lại đem cỏ phong chia đôi bờ cõi
Rặng dương bên kia đường thuộc người khác.


Thiên Trúc là cánh đồng phía tây Hàng Châu có ba trái núi, tên là Thượng, Trung, Hạ Thiên Trúc. Lục Vụ Quan tức Lục Du.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Muôn khoảnh hồ xuân một dải liền
Sao đem chia cắt hỏng thiên nhiên
Cỏ phong đem đắp chia bờ cõi
Đã thuộc người ta rặng liễu bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Hàn thực vũ trung, đồng xá nhân ước du Thiên Trúc đắc thập lục tuyệt cú trình Lục Vụ Quan

++++++++++

Đề bài thơ dư chữ NHẬP (đắc ... thập lục tuyệt cú)
Câu đầu NHẤT PHIẾN XUÂN (PHIẾN không phải PHIẾU)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Liền một dải xuân hồ vạn khoảnh,
Sao đem chia cắt hỏng thiên chân.
Lách lau hai phía ngăn bờ cõi,
Dương liễu đôi bên cũng khác phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời