20/09/2021 06:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực
寒食

Tác giả: Hàn Hoằng - 韓翃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 05:57

 

Nguyên tác

春城無處不飛花,
寒食東風御柳斜。
日暮漢宮傳蠟燭,
輕煙散入五侯家。

Phiên âm

Xuân thành vô xứ bất phi hoa,
Hàn thực đông phong ngự liễu tà.
Nhật mộ Hán cung truyền lạp chúc,
Khinh yên tán nhập ngũ hầu gia[1].

Dịch nghĩa

Trong thành mùa xuân không nơi nào không có hoa bay
Tiết hàn thực liễu ở vườn ngự uyển bị nghiêng trước gió đông
Sáng chiều trong cung Hán đem nến đuốc ra
Khói bay nhẹ nhàng tản mạn qua nhà năm tước hầu

Bản dịch của Hải Đà

Thành xuân nào chẳng có hoa bay
Liễu thắm tiết Hàn thoảng gió lay
Lửa thắp chiều buông cung Hán rực
Hầu dinh khói nhẹ khắp đâu đây.
Hàn thực: tiết trước tiết thanh minh một ngày. Giới Tử Thôi có công với Tấn Văn Công, nhưng không nhận, cõng mẹ vào núi ở ẩn. Tấn Văn Công lại chỗ mời không ra bèn đốt lửa khiến Thôi bị chết cháy trong đó. Tấn Văn Công tưởng nhớ Giới Tử Thôi, ngày đó cấm không được đốt lửa.

[1] Năm người được Hán Hoàn Đế phong hầu, trong số đó có Ban Siêu. Ở đây ám chỉ hoạn quan đời Đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Hoằng » Hàn thực