Những năm xưa kinh hoa hàn thực
Mà năm nay góc biển thanh minh
Hát đạp ca đêm sâu ngõ vắng
Cách tường hoa sáo thổi nhà bên
Uyên ương hợp đường thênh thang mở
Hồng nhạn chia ngõ cách xa xôi
Hai mươi tuổi đa tình nào ngỡ
Ít ai người thăm hỏi nhà nghèo

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.