又聽《霓裳羽衣曲》送陳君

清商一曲遠人行,
桃葉津頭月正明。
此是開元太平曲,
莫教偏作別離聲。

 

Hựu thính “Nghê thường vũ y khúc” tống Trần quân

Thanh thương nhất khúc viễn nhân hành,
Đào diệp tân đầu nguyệt chính minh.
Thử thị Khai Nguyên thái bình khúc,
Mạc giao thiên tác biệt ly thanh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người đi xa thanh thương một khúc
Trăng cành đào đầu bến lung linh
Khai Nguyên này khúc thái bình
Xin đừng thêm điệu ly tình buồn thay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Thanh Thương này khúc tiễn đưa nhau,
Xa bến lồng trăng với khóm đào.
Hãy tấu Khai Nguyên mừng hết loạn,
Đừng nghiêng về thứ nhạc ly sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời