30/07/2021 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực Thành phán quan thuỳ phỏng nhân tặng
寒食成判官垂訪因贈

Tác giả: Từ Huyễn - 徐鉉

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 18:10

 

Nguyên tác

常年寒食在京華,
今歲清明在海涯。
遠巷蹋歌深夜月,
隔牆吹管數枝花。
鴛鸞得路音塵闊,
鴻雁分飛道裏賒。
不是多情成二十,
斷無人解訪貧家。

Phiên âm

Thường niên hàn thực tại kinh hoa,
Kim tuế thanh minh tại hải nha.
Viễn hạng đạp ca thâm dạ nguyệt,
Cách tường xuy quản sổ chi hoa.
Uyên loan đắc lộ âm trần khoát,
Hồng nhạn phân phi đạo lý xa.
Bất thị đa tình thành nhị thập,
Đoạn vô nhân giải phỏng bần gia.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Những năm xưa kinh hoa hàn thực
Mà năm nay góc biển thanh minh
Hát đạp ca đêm sâu ngõ vắng
Cách tường hoa sáo thổi nhà bên
Uyên ương hợp đường thênh thang mở
Hồng nhạn chia ngõ cách xa xôi
Hai mươi tuổi đa tình nào ngỡ
Ít ai người thăm hỏi nhà nghèo

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Huyễn » Hàn thực Thành phán quan thuỳ phỏng nhân tặng