雜詩其一

君自故鄉來,
應知故鄉事。
來日綺窗前,
寒梅著花未。

 

Tạp thi kỳ 1

Quân tự cố hương lai,
Ưng tri cố hương sự.
Lai nhật ỷ song tiền,
Hàn mai trước hoa vị?

 

Dịch nghĩa

Anh từ quê cũ đến đây,
Chắc biết tình hình quê nhà.
Ngày ấy anh đến, che chắn trước cửa sổ,
Cây mai mùa đông đã nở hoa chưa?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Từ cố hương bạn đến,
Hẳn biết chuyện quê xưa.
Ngày đi trước song cửa,
Mai lạnh nở hoa chưa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bạn từ quê xưa đến
Chắc rõ chuyện quê xưa
Khi đến bên song đẹp
Mai lạnh nở hoa chưa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Bác ở quê nhà ra,
Việc quê nhà hẳn rõ.
Ngày đi, trước song the,
Mai nở hay chưa nở?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Ở quê anh mới tới đây,
Việc quê anh biềt đổi thay thế nào.
Hôm đi, trước cửa buồng thêu,
Cây mai mùa lạnh nở nhiều hoa chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quê xưa anh mới lại,
Chắc biết chuyện quê xưa.
Trước cửa ngày anh tới,
Hàn mai hoa nở chưa?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Anh từ quê cũ lại đây,
Chắc anh có biết chuyện này quê xưa.
Trước song treo tấm màn thưa,
Hàn mai, hoa đã nở chưa xuân này?...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Anh từ quê cũ tới đây
Chắc rằng  cũng đã tỏ hay chuyện nhà
Trước song ngày bước chân ra
Mai gầy năm ấy nở hoa chưa nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bạn từ quê cũ đến
Chuyện quê xưa rõ mà!
Ngày đi bên song cửa
Mai gầy đà ra hoa?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Anh từ quê cũ đến đây,
Chắc là biết rõ đổi thay quê nhà.
Trước song ngày anh lại qua,
Cây mai đông đã nở hoa chưa nào?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Anh ở quê nhà tới
Hẳn anh rõ đổi thay
Nhà tôi màn trước cửa
Mai lạnh nở anh hay?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối