赴北庭度隴思家

西向輪臺萬里餘,
也知鄉信日應疏。
隴山鸚鵡能言語,
為報家人數寄書。

 

Phó Bắc Đình độ Lũng tư gia

Tây hướng Luân Đài vạn lý dư,
Dã tri hương tín nhật ưng sơ.
Lũng Sơn anh vũ năng ngôn ngữ,
Vi báo gia nhân sổ ký thư.


Bắc Đình: tên phủ Đô Hộ, gần Phu Viễn, nay thuộc tỉnh Tân Cương. Năm 754 (niên hiệu Thiên Bảo 13) Sầm làm việc ở đây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tây tới Luân Đài vạn dặm thừa
Tin quê cũng biết sẽ càng thưa
Lũng Sơn yểng vẹt từng hay nói
Nhắn giúp quê nhà luôn gửi thư


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi Luân Đài hướng tây vạn dặm
Đã biết rằng thư chậm hiếm hoi
Vẹt rừng nếu nói tiếng người
Nhà tôi xin bảo gửi vài phong thư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây hướng Luân Đài vạn dặm dư,
Tin nhà mới biết ngày càng thưa.
Lũng Sơn chim két từng hay nói,
Nhớ báo người nhà năng gửi thư,

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tây hướng Luân Đài dặm xa,
Ngày càng biết được tin nhà đã thưa.
Lũng Sơn vẹt nói đẩy đưa,
Người nhà nhắn hãy gửi thư luôn về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tây đến Luân Đài dư vạn dặm
Tin xa mỗi lúc một thưa dần
Lũng Sơn chim vẹt thường hay nói
Xin bảo quê nhà gởi chút tin

Chưa có đánh giá nào
Trả lời