和喬元朗韻

飄飄行李嶺雲南,
春入梅花只兩三。
一視同仁天子德,
生無補世丈夫慚。
馬頭風雪重回首,
眼底江山少駐驂。
明日瀘江煙水闊,
葡萄嫩綠洗心惔。

 

Hoạ Kiều Nguyên Lãng vận

Phiêu phiêu hành lý lĩnh vân nam,
Xuân nhập mai hoa chỉ lưỡng tam.
Nhất thị đồng nhân thiên tử đức.
Sinh vô bổ thế trượng phu tàm.
Mã đầu phong tuyết trùng hồi thủ,
Nhãn để giang san thiểu trụ tham.
Minh nhật Lô giang yên thuỷ khoát,
Bồ đào nộn lục tẩy tâm đàm.

 

Dịch nghĩa

Bước chân sứ giả phơi phới như áng mây ngàn bay về phương Nam,
Mùa xuân vừa đến, hoa mai chỉ lác đác vài ba nụ.
Thương yêu mọi người như nhau là ân đức của thiên tử,
Sống mà không giúp gì cho đời là điều đáng thẹn của kẻ trượng phu.
Gió tuyết trước đầu ngựa, người lại trở về,
Non sông đầy trong đáy mắt, hãy dừng ngựa lại chốc lát.
Ngày mai đã qua sông Lô mênh mông khói nước,
Xin cạn chén rượu bồ đào non tươi để rưới mát tấm lòng.


Năm 1301, Kiều Nguyên Lãng là sứ nhà Nguyên, được Nguyên Thành Tông phái sang. Đây là lần thứ tư nhà Nguyên phái sứ đến nước ta. Thượng hoàng Nhân Tông thay mặt con Trần Anh Tông tiếp đoàn sứ thiên triều Ma Hợp và Kiều Nguyên Lãng. Khác hai lần đầu nhà Nguyên đòi vua Trần phải vào chầu, đoàn sứ lần này chỉ có nhiệm vụ nhắc nhà Trần cứ theo đúng lệ vào cống tiến, sứ Nguyên sẽ không sang nữa. Đây là thắng lợi ngoại giao của nhà Trần, nền hoà bình đã vững chắc hơn. Sứ giả tặng thơ, Trần Nhân Tông hoạ thơ, làm thơ tiễn. Lời thơ của thượng hoàng bày tỏ niềm quyến luyến lúc chia tay.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Non Nam hành lý nhẹ như không,
Xuân đến cành mai mới điểm bông.
Lòng chúa không riêng ơn vũ lộ,
Chí trai quyết trả nợ tang bồng.
Ngựa pha sương tuyết quay đầu lại,
Mắt ngắm giang sơn ngẩng mặt trông.
Mai sáng sông Lô mây nước thẳm,
Bồ đào ngọt giọng rưới khuây lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
34.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bước chân phơi phới về Nam
Mai xuân vừa mới điểm trang trên cành
Thương người. đức bậc thánh quân
Sống không giúp nước đâu phần trượng phu!
Tuyết pha đầu ngựa trở về
Giang sơn tầm mắt ngắm coi bao lần
Sông Lô khói nước mênh mông
Rượu ngon mượn chén tỏ lòng cùng ai

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Vân Nam nhẹ nhàng bước đường xa
Xuân về vài ba nụ mai hoa
Thiên tử đức nhân đều thiên hạ
Sống chẳng giúp đời thẹn chí ta
Ngựa băng gió tuyết đầu quay lại
Dừng cương đầy mắt ngước sơn hà
Mai sớm sông Lô mây nước biệt
Bồ đào rưới mát muộn phiền qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Vò võ miền nam gánh nhẹ vai,
Màu xuân mới nhiễm ít bông mai.
Bầu trời đã rộng nhờ ơn thánh,
Nợ nước chưa đền hổ phận trai.
Nhảy ngựa ngại ngần sương gió khách,
Dừng xe ngắm nghía nước non người.
Dòng Lô mịt khói ngày mai đã,
Mượn rửa lòng phiền chén một hai.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 114, 2-1927
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Khó dịch hết ý

Khi lời thi được giới hạn trong câu chữ thì diễn đạt hết ý thật không dễ tí nào. Đây là điều khó cho người dịch.
Đại ý bài thi như thế này là quá chính xác:
“Bước chân sứ giả phơi phới như áng mây ngàn bay về phương Nam,
Mùa xuân vừa đến, hoa mai chỉ lác đác vài ba nụ.
Thương yêu mọi người như nhau là ân đức của thiên tử,
Sống mà không giúp gì cho đời là điều đáng thẹn của kẻ trượng phu.
Gió tuyết trước đầu ngựa, người lại trở về,
Non sông đầy trong đáy mắt, hãy dừng ngựa lại chốc lát.
Ngày mai đã qua sông Lô mênh mông khói nước,
Xin cạn chén rượu bồ đào non tươi để rưới mát tấm lòng.“

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Ngũ Lĩnh mây mù khách ruổi rong,
Mai xuân mới điểm một vài bông.
Lòng nhân thiên tử không riêng biệt,
Chí cả trượng phu những thẹn thùng.
Giục ngựa mấy phen xông gió tuyết,
Ngừng cương tạm chút ngắm non sông.
Ngày mai khói nước sông Lô thuỷ,
Chén rượu đào tươi tả nỗi lòng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phương Nam sứ bước nhẹ mây bay,
Lác đác xuân vế vài nụ mai.
Thiên tử ban ân đều dưới trướng,
Trượng phu quên nước đáng cười thay.
Người về đầu ngựa pha gió tuyết,
Sông núi ngẩng trông mắt tràn đầy,
Sáng sớm sông Lô mây khói nước,
Bồ đào rượu ngọt mát lòng đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trung tâm Nghiên cứu Quốc học

Nhẹ tênh hành lý phía nam sang
Xuân đến hoa mai mấy đoá vàng
Khắp chốn đều nhân thiên tử đức
Ở đời vô tích trượng phu xoàng
Đầu ngựa tuyết rơi quay nhìn lại
Non sông tầm mắt phút ghìm cuơng
Qua bến sông Lô êm khói sóng
Bồ đào rượu quý rưới tâm nhàn


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Thu Vân

Mây ngàn nhẹ lướt về nam
Xuân sang vừa điểm mai vàng mấy bông
Làm trai vboo bổ thẹn thùng
Yêu thuơng rộng khắp là lòng nhân quân
Người về gió tuyết đưa chân
Dừng đây chốc lát giang sơn ngắm nhìn
Ngày mai sông nước mông mênh
Rượu ngon xin cạn chén tình cùng nhau


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời