Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 28/03/2020 08:08 bởi hongha83
Đoàn Thị Thu Vân, chưa rõ năm sinh và quê quán, là PGS.TS. Văn học Việt Nam, hiện công tác tại Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm:
- Khảo sát đặc trưng nghệ thuật của thơ thiền Việt Nam thế kỷ X đến thế kỷ XIV, NXB Văn học, 1996
- Về con người cá nhân trong văn học cổ Việt Nam (viết chung), NXB Giáo dục, 1997
- Thơ thiền Lý - Trần (dịch chung), NXB Văn nghệ TP. HCM, 1998
- Tiếp cận thơ văn Nguyễn Trãi, NXB Trẻ, 2001
- Con người nhân văn trong thơ ca Việt Nam sơ kỳ trung đại, NXB Giáo dục, 2007
- Văn học trung đại Việt Nam (chủ biên), NXB Giáo dục, 2008
- Những kỳ nữ trong thơ ca Đông Á (dịch chung), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
- Huyền thoại lập quốc của các nước Đông Á (viết chung), NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2014
- Toàn Việt thi lục (tập 1), dịch chung, Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
- Toàn Việt thi lục (tập 2), dịch chung, Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019

 

Thơ dịch tác giả khác