即事

社稷兩回勞石馬,
山河千古奠金甌。

 

Tức sự (I)

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu.

 

Dịch nghĩa

Trên nền xã tắc hai lần ngựa đá phải mệt nhọc,
Nhưng núi sông nghìn đời được đặt vững như âu vàng.


Ngày 17 tháng 3 năm Mậu Tí (18-4-1288), sau chiến thắng Bạch Đằng, triều đình đem các tướng giặc bị bắt làm lễ dâng thắng trận ở Chiêu Lăng (lăng vua Trần Thái Tông). Tại đây, vua Trần Nhân Tông trông thấy chân mấy con ngựa đá đều lấm bùn (vì trước đó giặc Nguyên đã phá Chiêu Lăng và định đập bỏ ngựa đi mà chưa kịp), tức cảnh ngâm hai câu thơ này. Đầu đề là của những người làm sách về sau đặt.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Xã tắc hai phen chồn ngựa đá,
Non sông nghìn thuở vững âu vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.83
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xã tắc hai hồi lao ngựa đá,
Giang sơn muôn thuở ổn âu vàng.

15.00
Trả lời