隴西行其二

誓掃匈奴不顧身,
五千貂錦喪胡塵。
可憐無定河邊骨,
猶是深閨夢裡人。

 

Lũng Tây hành kỳ 2

Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
Ngũ thiên điêu cẩm táng Hồ trần
Khả liên Vô Định hà biên cốt
Do thị thâm khuê mộng lý nhân.

 

Dịch nghĩa

Thề quét sạch giặc Hung Nô chẳng tiếc thân,
Năm nghìn chiến sĩ mặc áo gấm, đội mũ da điêu vùi xác trong bụi Hồ.
Đáng thương cho những bộ xương bên bờ sông Vô Định,
Vẫn còn là người trong mộng của chốn khuê phòng.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Liều thân thề quét sạch Hung Nô,
Năm vạn quân chôn chốn bụi Hồ.
Thiếu phụ còn mơ người trở lại,
Thương thay Vô Định đống xương khô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Diệt Hung Nô, nguyện quên mình,
Đất Hồ vùi xác, chiến binh, năm ngàn.
Thương bờ Vô Định xương tàn,
Người còn trong giấc mộng vàng phòng xuân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Quyét sạch Hung Nô chẳng sờn lòng
Năm ngàn tráng sỹ đất Hồ chôn
Xương trắng bên bờ Vô Định ấy
Giấc mộng phòng xuân vẫn cứ mong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Quên mình thề quét Hung Nô
Năm ngàn điêu sĩ đất Hồ vùi xương
Bên sông thây chất đầy thương
Vẫn người trong mộng vấn vương khuê phòng.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giết Hung Nô chẳng tiếc thân
Mạng vong đất giặc quan quân năm ngàn
Xương sông Vô Định ngổn ngang
Thương thay chinh phụ vẫn tràn mộng xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thề quét Hung Nô chẳng kể thân
Năm nghìn điêu cẩm đất Hồ chôn
Thương thay Vô Định xương thành đống
Người vẫn phòng khuê mộng giấc xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Huyền Lâm

Liều giết Hung Nô chẳng ngại thân
Năm ngàn tử sĩ táng Hồ trần
Đống xương trắng cả bờ Vô Định
Mà ở phòng xuân mộng cố nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Xả thân thề quét sạch Hung Nô
Thây nửa vạn quân phủ bụi Hồ
Giấc mộng phòng khuê canh cánh đợi
Bờ sông Vô Định đống xương khô

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thề quên mình quét sạch Hung nô
Vong mạng năm ngàn quân đất Hồ
Vô Định bờ sông xương chất đống
Thương thay chinh phụ vẫn còn mơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (19 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]