Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Phan Long (1 bài)
- Trần Tiến Phu (1 bài)
- Viên Tông Đạo (2 bài)
- Từ Hoả Bột (1 bài)
- Trình Gia Toại (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2014 04:07 bởi tôn tiền tử
Từ Thông 徐熥 (1561-1599) tự Hoài Hoà 惟和, Điệu Hầu 調侯, người huyện Mân, anh của Từ Hoả Bột 徐火勃. Ông đỗ cử nhân năm Vạn Lịch thứ 16 (1588), gặp trắc trở chưa ra làm quan, học thức uyên bác nhưng không cầu danh lợi, dồn tâm sức vào sáng tác, sở trường về thất ngôn tuyệt cú. Tác phẩm của ông thơ có 10 quyển, văn 10 quyển.