Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Cao Phan Long (1 bài)
- Từ Thông (2 bài)
- Trình Gia Toại (1 bài)
- Trần Tiến Phu (1 bài)
- Viên Tông Đạo (2 bài)
Tạo ngày 26/08/2014 04:12 bởi tôn tiền tử
Từ Hoả Bột 徐火勃 (1563-1639) tự Hoài Khởi 惟起, Hưng Công 興公, hiệu Tam sơn lão tẩu 三山老叟, Thiên can sơn nhân 天竿山人, người huyện Mân. Ông là em trai của Từ Thông 徐熥.