Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Thông (2 bài)
- Từ Hoả Bột (1 bài)
- Trần Tiến Phu (1 bài)
- Viên Tông Đạo (2 bài)
- Trình Gia Toại (1 bài)
Tạo ngày 07/02/2019 12:34 bởi tôn tiền tử
Cao Phan Long 高攀龍 (1562-1626) tự Vân Tòng 雲從 và Tồn Chi 存之, hiệu Cảnh Dật 景逸, văn học gia đời Minh, người Vô Tích (nay thuộc Giang Tô), đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 17. Khoảng năm Thiên Khải làm Tả đô ngự sử, vì hặc Nguỵ Trung Hiền và bè đảng là Thôi Trình Tú, bị cách chức, ông gieo mình xuống nước chết. Đến đời Sùng Trinh được ban thuỵ Trung Hiến 忠憲. Phan Long là lãnh tụ của đảng Đông Lâm, nổi tiếng ngang với Cố Hiến Thành. Tác phẩm có Cao tử di thư.