Lặng ngồi đây ngày hạ
Suốt ngày không một lời
Hỏi bác làm gì vậy?
Không bận, lòng thảnh thơi
Mưa nhỏ chài về bến
Dưới cây trẻ nói cười
Thổi về nam gió bấc
Ác tà núi xa vời
Lòng ngất ngây trước cảnh
Rót rượu say và vui
Trong ao mòng cất cánh
Lại bay về từng đôi.

tửu tận tình do tại