Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Viên Tông Đạo (2 bài)
- Từ Thông (2 bài)
- Cao Phan Long (1 bài)
- Từ Hoả Bột (1 bài)
- Trình Gia Toại (1 bài)
Tạo ngày 26/08/2014 03:58 bởi tôn tiền tử
Trần Tiến Phu 陳薦夫 (1560-1611) tự Bang Tảo 邦藻, Ấu Nhụ 幼孺, hiệu Băng Giám 冰鑒, người huyện Mân. Ông thuở nhỏ nghèo khó, đỗ cử nhân năm 34 tuổi. Ông thiện văn Lục triều, thơ hoa lệ, có ảnh hưởng của phong cách Trung, Vãn Đường. Ông được người đời liệt vào một trong Mân Trung thất tử. Tác phẩm có "Thuỷ Minh lâu tập" 水明樓集.