26/05/2024 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lũng Tây hành kỳ 2
隴西行其二

Tác giả: Trần Đào - 陳陶

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 11:36

 

Nguyên tác

誓掃匈奴不顧身,
五千貂錦喪胡塵。
可憐無定河邊骨,
猶是深閨夢裡人。

Phiên âm

Thệ tảo Hung Nô bất cố thân
Ngũ thiên điêu cẩm[1] táng Hồ trần
Khả liên Vô Định[2] hà biên cốt
Do thị thâm khuê mộng lý nhân.

Dịch nghĩa

Thề quét sạch giặc Hung Nô chẳng tiếc thân,
Năm nghìn chiến sĩ mặc áo gấm, đội mũ da điêu vùi xác trong bụi Hồ.
Đáng thương cho những bộ xương bên bờ sông Vô Định,
Vẫn còn là người trong mộng của chốn khuê phòng.

Bản dịch của Phụng Hà

Xả thân thề diệt Hung Nô
Năm ngàn tướng sĩ, bụi Hồ vùi xương
Cốt khô Vô Định, xót thương
Trong mơ khuê nữ còn vương vấn tình.
[1] Áo gấm làm bằng da con điêu, dành cho chiến sĩ hành binh ở quan ngoại, sa mạc lạnh lẽo.
[2] Sông Vô Định ở Cam Túc, vì chảy qua vùng có nhiều cát, dòng sông đổi hướng nhiều lần nên gọi là Vô Định. Trước đây là chiến trường giữa người Hán và người Hung Nô, xác lính chết vùi trong cát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đào » Lũng Tây hành kỳ 2