海棠

東風裊裊泛崇光,
香霧空濛月轉廊。
只恐夜深花睡去,
故燒高燭照紅妝。

 

Hải đường

Đông phong diểu diểu phiếm sùng quang,
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang.
Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ,
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang.

 

Dịch nghĩa

Gió đông nhẹ nhàng vuốt ve sắc màu lộng lẫy,
Màn sương mênh mông ngát hương, trăng xế hành lang.
Chỉ sợ đêm về khuya hoa ngủ hết,
(Nên) giơ cao ngọn đuốc sáng để chiêm ngưỡng dáng hoa.


Theo ghi chép trong Vương Trực Phương thi thoại, từ năm Nguyên Phong thứ 3, Tô Thức bị biếm về Hoàng Châu, nhà ở phía đông viện Định Huệ, muôn hoa đầy núi, chỉ có một cây hải đường, bấy giờ không có người thưởng thức. Tác giả cho đây là cây hoa tri kỉ, đã nhiều lần uống rượu với hoa. Tuy đề thơ là Hải đường, song trong thơ không một lần nhắc đến tên hoa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Phe phẩy mầu xuân theo gió đông,
Bên thềm sương ngát ánh trăng lồng.
Canh khuya chỉ sợ rồi hoa ngủ,
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Tượng Thờ dù đổ vẫn thiêng
Miếu thờ bỏ vắng vẫn nguyên miếu thờ
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Gió đông phơi phới, màu xuân sáng
Bàng bạc trăng sương, bóng xế thềm
Nhưng sợ khuya rồi hoa ngủ mất
Vẻ hồng muốn ngắm, vặn đèn lên.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa và chú thích

Hoa Hải đường
Gió đông nhẹ nhàng vuốt ve sắc màu lộng lẫy,
Màn sương mênh mông ngát hương, trăng xế hành lang.
Chỉ sợ đêm về khuya hoa ngủ hết,
(Nên) giơ cao ngọn đuốc sáng để chiêm ngưỡng dáng hoa.

Sùng quang:
Thiên gia thi chú Sùng Quang là tên điện.
Thiên gia thi tân chú chú là màu sắc lộng lẫy.

Câu 3:
Lấy ý trong điển: Đường Huyền Tông thường ví Dương Quý Phi đang ngủ là hoa Hải đường ngủ.

Hà Như

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Hây hẩy hơi đông, xuân sáng trong,
Hàng hiên trăng rọi, móc sương lồng.
Trời khuya, chỉ sợ hoa buồn ngủ,
Đốt nến soi cao rạng vẻ hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gió đông hây hẩy gợn màu xuân
Sương ngát trăng khuya bóng rọi thềm
Lòng sợ đêm khuya hoa đã ngủ
Đèn khêu cao ngọn thưởng hoa đêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quỳnh Chi

Gió xuân nhẹ dưới ngàn sao
Một trời hương ngát trăng vào thềm khuya
Sợ hoa ngủ thiếp trong mơ
Khêu đèn soi tỏ sắc hoa diễm kiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Vầng sáng lan dần theo gió đông
Trăng thềm hương toả khói mung lung
Đà khuya chỉ sợ hoa ham ngủ
Nên đốt đuốc đêm chiếu dáng hồng

tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Trước điện Sùng Quang thổi gió đông,
Hương bay dưới nguyệt cảnh mông lung.
Đêm khuya chỉ sợ hoa đi ngủ,
Vậy đốt đèn cao chiếu vẻ hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Giàn giụa hương đưa ngọn gió đông,
Mù bay lất phất bóng trăng lồng;
Đêm khuya chỉ sợ hoa tham ngủ,
Nên phải giong cao ngọn đuốc hồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trời gợn gió xuân, màu lãng đãng
Sương thơm trăng sáng đẫm hành lang
Nửa đêm ngại giấc hoa say ngủ
Nhón khẽ đuốc cao ngắm dáng nàng.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối