Đình bên nước cận kề nhà trúc
Chẳng nhờ ai du ngoạn một mình
Trời im, ấm ngọn liễu xanh
Nhạt hương, hoa với bóng hình khó phân
Chốn xa xôi mưa vần vũ đến
Chim chóc kêu những tiếng vui chào
Cánh hồng đài lụa ở đâu?
Hai năm hàn thực phụ rồi còn đâu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.