曉出凈慈寺送林子方

畢竟西湖六月中,
風光不與四時同。
接天蓮葉無窮碧,
映日荷花別樣紅。

 

Hiểu xuất Tịnh Từ tự tống Lâm Tử Phương

Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tùng Văn

Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Cuối hạ, Tây Hồ sáng tựa gương
Hơn bao mùa khác vẻ tươi trong
Lá  sen xanh biếc, trời xanh biếc
Dưới nắng, hoa sen thắm thiết hồng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
54.20
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Viên Thông Đường

Tháng sáu Tây Hồ một cảnh chung,
Bốn mùa khác hẳn vẻ sáng trong.
Lá sen xanh biếc liền trời thẳm,
Nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Cuối hè bóng mát cảnh Tây Hồ,
Cảnh có hoa sen khác bốn mùa;
Lá lẩn da trời mùi biếc nhuộm,
Hoa lồng bóng nhật thuốc son tô.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khắp thảy Tây Hồ vào cuối hạ,
Cảnh quang nào giống bốn mùa đâu.
Lá sen liền sắc trời xanh biếc,
Nắng chiếu mầu hoa đỏ đẹp sao.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đôn Phục

Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông,
Mùa sen khác với mọi mùa không?
Liền trời đợi lá xanh ngăn ngắt,
Nhuộm nắng mầu hoa thắm lạ lùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời