04/12/2020 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân tình hoài cố viên hải đường kỳ 2
春晴懷故園海棠其二

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:29

 

Nguyên tác

竹邊臺榭水邊亭,
不要人隨只獨行。
乍暖柳條無氣力,
淡晴花影不分明。
一番過雨來幽徑,
無數新禽有喜聲。
只欠翠紗紅映肉,
兩年寒食負先生。

Phiên âm

Trúc biên đài tạ thuỷ biên đình,
Bất yếu nhân tuỳ chỉ độc hành.
Sạ noãn liễu điều vô khí lực,
Đạm tình hoa ảnh bất phân minh.
Nhất phiên quá vũ lai u kính,
Vô số tân cầm hữu hỷ thanh.
Chỉ khiếm thuý sa hồng ánh nhục[1],
Lưỡng niên hàn thực phụ tiên sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đình bên nước cận kề nhà trúc
Chẳng nhờ ai du ngoạn một mình
Trời im, ấm ngọn liễu xanh
Nhạt hương, hoa với bóng hình khó phân
Chốn xa xôi mưa vần vũ đến
Chim chóc kêu những tiếng vui chào
Cánh hồng đài lụa ở đâu?
Hai năm hàn thực phụ rồi còn đâu
[1] Chỉ thiếu đài hoa như lụa biếc hồng lên những cánh hoa hải đường màu đỏ như thịt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Xuân tình hoài cố viên hải đường kỳ 2