小池

泉眼無聲惜細流,
樹陰照水愛晴柔。
小荷才露尖尖角,
早有蜻蜓立上頭。

 

Tiểu trì

Tuyền nhãn vô thanh tích tế lưu,
Thụ âm chiếu thuỷ ái tình nhu.
Tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác,
Tảo hữu tinh đình lập thượng đầu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Nước im như ngập ngừng trôi
Hàng cây soi bóng yêu trời tạnh êm
Sen vừa mới nhú sừng lên
Chuồn chuồn đâu đã tới liền đậu chơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Nước lạnh dường đang tiếc gợn trôi
Hàng cây êm tạnh bóng im soi
Lá sen mới nhú như sừng nhọn
Có chú chuồn chuồn đến đậu chơi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dòng suối êm ru gợn gợn trôi
Bóng cây soi nước, đẹp khung trời
Nõn sen mới nhú như sừng nhọn
Chợt có chuồn chuồn đến đậu chơi

23.50
Trả lời