宿新巿徐公店

篱落疏疏一徑深,
樹頭花落未成陰。
兒童急走追黃蝶,
飛入菜花無處尋。

 

Túc tân thị Từ Công điếm

Ly lạc sơ sơ nhất kính thâm,
Thụ đầu hoa lạc vị thành âm.
Nhi đồng cấp tẩu truy hoàng điệp,
Phi nhập thái hoa vô xứ tầm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Lối mòn bên bức rào thưa
Hoa vừa rụng hết lá chưa nên tàn
Trẻ con đuổi bắt bướm vàng
Lẩn vào hoa cải bướm sang khó tìm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Năm

Bên bức rào thưa một lối mòn
Hoa cây rụng hết lá còn non
Bướm vàng trẻ nhỏ nô đùa đuổi
Bướm trốn vào hoa hết nỗi tìm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Một lối đi mòn, một giậu thưa
Cây chưa thành tán - hết mùa hoa
Trẻ con đuổi bướm vàng nô nức
Bướm lẩn vào hoa cải, chẳng ra


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Rào giậu lưa thưa lối cũ thâm
Đầu cành hoa rụng lá chưa mầm
Bướm vàng con trẻ tung tăng đuổi
Bay lẩn vào hoa cải biệt tăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời