都下無懮館小樓春盡旅懷

病眼逢書不敢開,
春泥謝客亦無來。
更無短計消長日,
且繞欄杆一百回。

 

Đô hạ Vô Ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài

Bệnh nhãn phùng thư bất cảm khai,
Xuân nê Tạ Khách diệc vô lai.
Cánh vô đoản kế tiêu trường nhật,
Thả nhiễu lan can nhất bách hồi.

 

Dịch nghĩa

Mắt bệnh thấy sách chẳng dám mở xem,
Mùa xuân đường bùn lầy nên bạn văn chương cũng không ai đến.
Hết cách để tiêu cho hết ngày dài,
Nên cứ đi lui đi tới bên hiên nhà cả trăm lần.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Phu

Mắt đau nhìn sách đọc sao xong
Từ tạ khách rồi, yến vắng không
Muốn rút ngày dài khôn thế được
Trước hiên lui tới đủ trăm vòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mắt đau gặp sách dám nhìn đâu
Tạ khách bùn xuân vắng bóng người
Chẳng biết cách nào qua hết buổi
Trăm vòng lui tới trước hiên thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa của từ 謝客 trong câu 3

春泥謝客亦無來。
Trong câu này nếu hiểu 謝客 là từ chối không mời khách thì văn pháp không thông (đâu là chủ ngữ của 無來?), ý nghĩa cũng không thông (ở nhà buồn không biết làm chi cho hết ngày, ai lại từ chối khách tới thăm?)
謝客 Tạ khách: nhà thơ Nam Tống Tạ Linh Vận 謝靈運 thủa nhỏ có tên là Khách Nhi 客兒, người đời gọi là Tạ Khách 謝客. Về sau mượn để chỉ bạn thơ văn.
Vậy câu này có nghĩa là: Mùa xuân đường sá bùn lầy, bạn thơ văn cũng không tới chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa

Tấm lòng kẻ xa nhà, trọ trong căn lầu nhỏ Vô ưu quán nơi kinh thành lúc cuối xuân.
Mắt bị bệnh gặp sách chẳng dám mở xem,
Mùa xuân đường bùn lầy bạn văn chương cũng không ai đến.
Hết cách để tiêu cho hết ngày dài,
Nên cứ đi lui đi tới bên hiên nhà cả trăm lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Sách vở mắt đau chẳng dám coi,
Đường bùn bạn chẳng ghé thăm chơi.
Ngày dài không biết làm chi hết,
Quanh quẩn hiên nhà cứ tới lui.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời