Dưới đây là các bài dịch của Giang Phu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Mậu Dần tuế diểu (Trần Niên): Bản dịch của Giang Phu

Non xanh lần gậy ngắm ngày ngày
Mây nổi lưng sườn lững thững bay
Đêm trước lòng khe tràn ngập nước
Thuyền câu trôi lại vũng khe này


Nguồn: Đường Thi trích diễm (Quyển thượng: Tuyệt cú), Giang Phu dịch, NXB Long Giang, 1949
Ảnh đại diện

Gia cư (Đinh Du): Bản dịch của Giang Phu

Xung quanh hoa, gió, đá cùng cây
Cửa vắng, người đâu tới chốn này
Con én năm xưa về lại đó
Chung tình duy biết một chim đây


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1950
Ảnh đại diện

Đồng Tiền thái sử phiếm chu toạ hữu nữ lang Tương yên hí đề (Trầm Thụ Hoành): Bản dịch của Giang Phu

Rượu lục, đèn xanh, câu chuyện khuya
Quê nhà mây biển cách muôn bề
Đau lòng lưu lạc chung tình khách
Người giống hoa rơi, tôi - cỏ lìa


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần Phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1950.
Ảnh đại diện

Chẩm thượng văn cấp vũ (Lục Du): Bản dịch của Giang Phu

Trên gối nghe dồn tiếng sóng mưa
Hồ sen khóm trúc giục hồn thơ
Hai mươi năm lẻ về trong mộng
Đèn sách Vân An nhớ lại giờ


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần phụ lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1949.
Ảnh đại diện

Đô hạ vô ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Giang Phu

Mắt đau nhìn sách đọc sao xong
Từ tạ khách rồi, yến vắng không
Muốn rút ngày dài khôn thế được
Trước hiên lui tới đủ trăm vòng


Nguồn: Đường thi trích diễm/ NXB Long Giang, 1949.
Ảnh đại diện

Hạ dạ truy lương (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Giang Phu

Trời đêm nóng nực khéo như ngày
Mở cửa ra cầu đứng lát giây
Tre rậm cây dày, trùng rộn tiếng
Nghe hơi hơi mát, gió gì đây


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần phục lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi), NXB Long Giang, 1949
Ảnh đại diện

Tam nguyệt chấp thất nhật tống xuân (Dương Vạn Lý): Bản dịch của Giang Phu

Còn ba ngày nữa hết mùa xuân
Muốn để xuân qua chẳng ngại ngần
Tàn rụng muôn hoa, hoa rụng hết
Xuân không dừng lại, khó cầm xuân


Nguồn: Đường thi trích diễm (Phần phục lục: Tống thi - Minh thi - Thanh thi)/ NXB Long Giang, 1949.
Ảnh đại diện

Sơn trung vấn đáp (Lý Bạch): Bản dịch của Giang Phu

Hỏi thăm lên núi việc gì
Thảnh-thơi ta chẳng nói chi, mỉm cười
Hoa đào theo nước chảy xuôi
Đất trời riêng biệt, cõi đời thẳm xa


Nguồn: Đường thi trích diễm, NXB Long Giang, 1950
Ảnh đại diện

Yến thành đông trang (Thôi Huệ Đồng): Bản dịch của Giang Phu

Một tháng chủ nhân mấy trận cười,
Gặp nhau ta hãy chén say chơi.
Mùa xuân trông thấy trôi như nước,
Hoa mới hôm qua nay đã rơi.


Nguồn: Đường thi trích diễm (quyển thượng: Tuyệt cú), Tủ sách Chu Phu Song, 1950

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]