02/08/2021 20:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đô hạ vô ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài
都下無懮館小樓春盡旅懷

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 19:39

 

Nguyên tác

病眼逢書不敢開,
春泥謝客亦無來。
更無短計消長日,
且繞欄杆一百回。

Phiên âm

Bệnh nhãn phùng thư bất cảm khai,
Xuân nê tạ khách diệc vô lai.
Cánh vô đoản kế tiêu trường nhật,
Thả nhiễu lan can nhất bách hồi.

Bản dịch của Giang Phu

Mắt đau nhìn sách đọc sao xong
Từ tạ khách rồi, yến vắng không
Muốn rút ngày dài khôn thế được
Trước hiên lui tới đủ trăm vòng
Nguồn: Đường thi trích diễm/ NXB Long Giang, 1949.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Đô hạ vô ưu quán tiểu lâu xuân tận lữ hoài