Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Giả Bảo Ngọc đích thi

14.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
2 trả lời, 2335 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2007 15:37

Giả Thám Xuân đích thi

Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
1 trả lời, 2216 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2007 15:35

Hải đường

25.00
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
11 trả lời, 10491 lượt xem, 2 người thích
Do Biển nhớ gửi ngày 08/03/2007 13:25

Hải đường

Trung Quốc » Vãn Đường » Trịnh Cốc
1 trả lời, 1665 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 31/05/2014 17:35

Lâm Đại Ngọc đích thi

15.00
Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
1 trả lời, 3940 lượt xem, 1 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2007 15:38

Ngụ cư Định Tuệ viện chi đông tạp hoa mãn sơn hữu hải đường

Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
1 trả lời, 904 lượt xem, 1 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 11/11/2018 10:38

Sử Tương Vân đích thi kỳ 1

Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
1 trả lời, 2256 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2007 15:39

Sử Tương Vân đích thi kỳ 2

Trung Quốc » Thanh » Tào Tuyết Cần » Hồng lâu mộng » Vịnh bạch hải đường
1 trả lời, 2105 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 24/06/2007 15:40

Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 1

Trung Quốc » Thanh » Cao Ngạc » Hồng lâu mộng
1 trả lời, 1775 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2007 18:31

Thưởng hải đường hoa yêu thi kỳ 2

Trung Quốc » Thanh » Cao Ngạc » Hồng lâu mộng
1 trả lời, 1615 lượt xem, 0 người thích
Do Vanachi gửi ngày 29/09/2007 18:34

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài thơ)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung:

Tiêu chí phụ:

Từ khoá: hoa hải đường