62.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
73 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 11/01/2011 02:01 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Nguyễn Quang Hưng sinh ngày 30-1-1980, quê Hà Nội, ở tại Hà Đông, phóng viên báo Nông thôn ngày nay, đã từng làm ở Tạp chí Sân khấu.

Sáng tác thơ:
- Năm 2001 in tập Để tình yêu đánh lưới với Trần Trọng Dương, Nguyễn Quốc Khánh, Bùi Việt Phương
- Năm 2007-2008 tham gia cuộc thi Thơ ca và nguồn cội do làng Chùa phát động toàn quốc và được giải Nhì với bài Đêm trong làng
- Năm 2008 in tập Vườn ánh sáng
- Năm 2009 in tập Thơ trẻ 360 độ với Nguyễn Anh Vũ, Thuỵ Anh, Lữ Thị Mai, Nguyễn Phan Quế Mai, Lệ Bình Quan, Huyền Minh, Điệp Giang
- Trong năm 2009, in chung một số tập thơ nhiều tác giả khác như Thơ tình Hà Nội, thơ của văn nghệ sĩ xứ Đoài
- Những năm qua in thơ trên các báo, tạp chí như Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Người Hà Nội, eVăn, Tiền phong, Giáo dục thời đại
- Năm 2011 in tập Mùa Vu lan