Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:08

Nhớ chuyện Khâu Đà La

Vải thưa che mắt đi đêm
Tứ thân xa gần
Tay măng uốn mềm
Yếm áo bay vồng bảy sắc...

Ngủ... ngủ... quên... quên... trên lối trăng
Chuông ngân tiếng trẻ mơ màng
Quên mình - cho đời
Sen khô xơ xác
Mây bay
Mưa tuôn hào quang...

Ngủ ơi phủ mặt yếm vàng!
Cả trời hoa đại nhỡ nhàng bay theo
Trăm năm trong một sớm chiều
Có người muốn hỏi đôi điều lại thôi.....


10-2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]