Chưa có đánh giá nào
42 bài thơ
Tạo ngày 13/03/2011 14:53 bởi Hoa Xuyên Tuyết
Tập thơ Mùa Vu Lan (NXB Hội Nhà văn, 2011).

 

Chị tưởng tượng

Hát canh

Ở chùa

Một mình mở hội

Dâng hương