Ai đó trên đỉnh mây trắng
Bước đi mở áo chiều vàng
Người lặng ngắm như đang quỳ xuống

Đồi xanh hình voi tụ về chân núi
Gió mạnh như chim bay về tổ lớn
Sông Tích uốn giải mũ mềm
Hắt sáng những ánh mắt ẩn hiện

Nơi này nghìn năm vỡ trời nắng chói
Nơi này vạn năm tầng không biếc xanh
Phả vào lớp lớp mặt đá rỗ
Xếp lên nhau gân guốc những đời người

Người lên đây như đang ngược nguồn
Bước vào rừng thênh thang hoang thú
Trôi đi tan loãng như sương khói
Nghe gọi tên mình trong tiếng chim

Người tìm vào làng mạc
Tưởng quen như đã ở khi nào
Thấy mình quang gánh đi gặt lúa
Guồng chân rước kiệu trong hội lễ

Và lẳng lặng nghe mình hát chèo
Dưới vòm trời rung vang tiếng trống


T4 10-7-2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]