Đầu năm thăm trại Ba Vì,
Phởn phơ bò giống, xanh rì cỏ non.
Bò to như chú voi con,
Lạ lùng quê mới mắt tròn ngó quanh.
Hồ Suối Hai, nước trong xanh,
Tản Viên núi đẹp như tranh giữa trời.

Bâng khuâng bốn biển tình đời,
Càng thương muôn dặm đất người Cu Ba...


1-1-1972