Đầu năm thăm trại Ba Vì,
Phởn phơ bò giống, xanh rì cỏ non
Bò to như chú voi con
Lạ lùng quê mới mắt tròn ngó quanh
Hồ Suối Hai, nước trong xanh
Tản Viên, núi đẹp như tranh giữa trời.

Bâng khuâng bốn biển tình đời
Càng thương muôn dặm đất người Cu Ba...


1-1-1972

Nguồn: Tố Hữu, Máu và hoa, NXB Tác phẩm mới, 1977