Tập thơ Máu và hoa (NXB Tác phẩm mới, 1977) gồm 13 bài, sáng tác trong 6 năm (1971-1977), có ý nghĩa tổng kết quá trình phát triển của dân tộc, của Cách mạng Việt Nam - một hành trình đầy máu, đầy hoa, năm mươi năm máu đỏ thành hoa.

Máu là biểu tượng của nỗi đau uất hận trong hàng nghìn năm nô lệ và sự hi sinh, xả thân vì nghĩa lớn, xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ. Hoa là biểu tượng cho vẻ đẹp của lý tưởng cộng sản, của chủ nghĩa anh hùng và niềm vui ngày chiến thắng.

Tập thơ xuất hiện nhiều bài thơ trường thiên với cảm xúc tổng hợp, bao quát hơn nửa thế kỷ đấu tranh: Nước non ngàn dặm, Với Đảng, mùa xuân.