Ba Vì tảng trán xanh
Thức với mây Đoài trắng xoá
Đất nước ông cha
Sông Hồng nặng đỏ
Đêm nay
Đêm giao quân

Hãy nghỉ tay chèo và gấp lưới
Bữa riêu thơm khói bếp nhà chải
Ăn vội
Trống tập trung
Vang vọng bãi Lương Tuyền
Mẹ tiễn qua sông
Bến Mộc gặp trăng lên

Hãy tạm biệt những bếp hồng lửa sưởi
Trao súng săn nỏ cứng gửi người già
Không đợi kiêng ngày chim và tháng hổ
Nước gọi ta rồi. Trai Mán đi xa

Hãy trao đường cày những cánh đồng cao sản
Cho lớp em ngoan mười cô gái xã Tòng
Tiếng chiêng trống mừng công và tiễn biệt
Gợi thuở ra quân nào trên đất cũ Văn Lang

Rậm rịch đêm trăng
Ngõ làng - Xóm bến
Đỉnh núi - Triền sông
Đường rơm làng quyến luyến bước thu đông
Đêm nay Bất Bạt ra tiền tuyến
Từ đỉnh Ba Vì, đất nước trông.


1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]