62.33
22 bài thơ
Tạo ngày 06/09/2014 03:14 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Mây đầu ô (NXB Tác phẩm mới, 1986).