Chim chưa dậy, gà chưa gáy canh đầu
Rá đã thơm mùi cơm mới rỡ
Ăn trong lửa bếp nực than hồng
Còn tưởng bữa ăn trong giấc ngủ

Uống hết mấy tuần nước vối đặc
Nhìn ra rừng còn trong bóng đêm
Một tiếng cu rúc buông vắng lặng
Đi thôi lên vai nào cuốc chim!

Một tổ mười hai cô gái trẻ
Áo khăn gọn gàng như xuất quân
Chân đi tất xanh - ủng lâm nghiệp
Chưa sáng đã lo ngày chóng hết

Một tiếng chim non cất cuối đồi
Cùng lúc ve ngày cất tiếng hát
Mười hai cô gái tổ trồng cây
Tóc lộng bình minh hương núi mát
Mười hai cô gái tổ trồng cây
Đi cuốc đồi xa trồng gỗ lát.


1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]