Ở đây bãi biển dài theo đê
Một giống hoa vàng nở bát ngát
Rừng dương Hải Thịnh dày như ken
Lọt từng khoảng biển rừng lá kim

Ầm ì biển thở dọc hải triều
Đồng muối loá mắt ngày nắng thiêu
Ở đây đê biển ngăn con nước
Đê ngoài kia sóng gió bao nhiêu

Những người đội nắng một giờ trưa
Hì hục phơi lưng cùng cát mặn
Sải thấp, sải cao loá ô nề
Cướp nắng làm ra hột muối trắng
Những người đánh trả Mỹ ngoài khơi
Lưới cá gian nan ngày biển động
Ở đây bãi biển dài theo đê
Một giống hoa vàng nở bát ngát
Quí sao gân guốc những con người.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]