Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thuỳ Yên (86 bài)
- Chim Trắng (197 bài)
- Nguyễn Trung Thu (49 bài)
- Nguyễn Khôi (47 bài)
- Trịnh Cung (23 bài)
Tạo ngày 29/02/2024 22:58 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Bá tên thật là Nguyễn Bá Sánh, sinh ngày 16/12/1938, quê xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, sống tại TP Cần Thơ. Ông làm liên lạc trong đoàn thể Thanh niên Cứu quốc Nam Bộ từ năm 1953, công tác thanh niên tỉnh Cà Mau từ 1956 đến 1965, tham gia công tác văn nghệ vùng giải phóng Tây Nam Bộ từ 1965 đến 1975. Sau giải phóng, ông vừa sáng tác vừa làm công tác Đoàn thanh niên, từng là uỷ viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (1978-1983), uỷ viên Tiểu ban nghiên cứu lịch sử tỉnh Cà Mau. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977.

Tác phẩm:
- Bên bờ sông Hậu (tập thơ, in chung với Lê Chí, 1973)
- Đất Viên An (thơ, 1977)
- Hòn Khoai (trường ca, 1978)
- Hòn Khoai (tiểu thuyết, 1992)
- Nhìn xa (thơ, 1980)
- Nguyễn Trung Trực (trường ca, 1999)

 

Tuyển tập chung