Thì rằng ứ hự người ơi
Đêm nằm nghiêng phía sao trời xa xăm
Con trăng ứ hự lá răm
Trở mình đu sợi kén tằm làng bên
Nợ tình chả được bắt đền
Em về ứ hự nằm trên lửa hồng
Dối gian ứ hự bên chồng
Người nằm ở phía mênh mông có chờ?
Em nằm chết đuối trên bờ
Đợi người ứ hự đưa đò sang đây
Rủ nhau đi đón mê say
Rủ nhau ứ hự sống ngày ước ao
Ở đời còn có khi nào
Thì còn ngủ ứ hự vào đêm đen


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]