Quan họ thấp thoáng đâu ơi sang đi!
Chiều nay đồi xa mưa phủ
Bút Tháp rộn nhịp thở xưa vẽ lên nền mây cũ
Cầu vồng giải yếm cong cong...

Quan họ đâu ơi sông Đuống khóc ròng!
Lối mòn bãi dâu cỏ rậm
Vệt vai đất mềm ấp hơi còn ấm
Rập rờn hoàng hôn lá ngô

Đêm đêm mái chèo nhọc nhằn cơn mơ
Thơm thoảng đón đưa miệng cười canh hát
Một thuyền lửng lơ cười cùng trăng nước
Phú lý tình áo may người mặc
Lá răm liếc tự ngàn xưa

Tơ giăng bụi phủ đôi người hứng dừa
Tranh lợn sảy sờn vách rạ
Lúng liếng tháng Giêng, Mười Ba hoá khói
Ngõ làng quay quắt mưa rơi

Chiều nay sông Thương nghiêng ngả đầy miệng
Thở tràn hơi cay mây trời...


29-7-2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]