Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:04

Bắp chân rủ tắm rồi!...
Sao chưa mắt người long lanh vẩy nước?
Đêm dài... đêm dài tuổi trăng buông tóc
Đen huyền ngạt ngào sông vàng

Vỗ về nước mềm lưng trăng
Đêm chốn tìm đêm tịch mịch
Em rủ sông tắm với trăng hồng hoang
Khoát nước vai măng ngấn dài lệ chảy
Bóng chồng ngồi canh trên mây...

Đêm đẩy xa mờ bập bùng canh hát
Tiếng người thơm hương vai người trầu cay
Bạn tình ai người sang sông luỵ đò
Khi mùa ngọt dâng trên tay?

Nước chơi vơi ngực đầy...
Mùa xanh xưa sạt trôi bến lở
Văng vẳng ru đưa nôi ấu thơ xa
Trăng rơi đêm lơi nhập nhoà trăng vỡ
Canh hát ngọt môi đong đưa bãi bồi

Dập dềnh dập dềnh trên cổ sen nõn
Lảnh lói đâu đây đôi cánh chim đêm
Thảng thốt đôi triền tay gọi
Nghẹn trăng vỡ tung sông mềm...


28-10-2003

Nguồn: Mùa Vu Lan, NXB Hội Nhà văn, 2011