Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:06

Ai xui cái hẹn?
Ai buộc cái quen?
Mà nhuốm đợi chờ xót tím

Tôi tìm theo dấu chim
                     chạm mây trời đông xám đục
Tôi gọi hồng nam nhạn bắc
                     góc bể nhắn chị theo dấu về chân trời
Ở đấy, núi khô rêu lâu rồi
Nhắn chị về rơi mưa mặn lên đất tôi
San sẻ xưa táo rụng sân đình
Chia hai vạt nâu sồng nổi trôi

Giăng giăng mái chợ
                     Lòng sông thả sóng đèn bập bềnh
Giăng giăng sóng mỏi mắt lưới
                     Mắt người lúc quen lúc ngờ
Niềm goá bụa phong phanh trong đời mơ
                     Niềm riêng ai mà không có!
Sương ru đua đưa ngàn gió
                     Bao giờ mới biết mủi lòng?

Chuông chùa ngân nga xa xăm theo triền sông...
Mõ buông khắc khoải mặt sóng
Dừng bước tam quan, hồ nghi mưa cạn
Chăn đơn thương hơi bàn tay không?


CN 10-12-2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]