Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2015 08:07

Ba năm võng lẻ sân nồng
Bỏ nhà trải chiếu trên sông ngủ hờ
Tay sóng bốn bề vập vồ
Trăng mươn mướt ngủ đưa đò cánh sen

Gió xuôi đi, nước mây lên
Ngủ ngoan em ngủ chờ trên sông đầy
Người chưa quen ơi có hay?
Em mở vồng đôi triền tay ngủ buồn

Gió giông loạn lối chuồn chuồn
Mịt mờ sóng dập mưa dồn thuyền nan
Ngủ tràn hát câu ba quan
Chiếu trôi vào cõi ba ngàn nhân duyên
Mưa nhoà khói tía mây thiêng
Tóc trầm buông gió đổ nghiêng sông dài

Trở mình nghiêng núi Thiên Thai
Đầy trời ngựa bạch dâng xoài sông Thương
Hội chen dọc nẻo ngang đường
Bao nhiêu mặt nhớ mà dường như quên
Có người chưa quen ngồi bên
Mưa xuân náo nức ngủ trên sông đầy...


1 - 8/4/2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]