Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:58

Trước Phật con khóc
Con chẳng có gì

Phật có lời
Lời sinh lời
Đời đời ăn nói

Lời sinh suy nghĩ
Lời sinh lòng tin
Lời sinh hy vọng

Con như con lợn
Được nuôi béo tròn
Được bôi phẩm đỏ
Được xoa phấn hồng
Được đẩy trên xe

Ra sân hiến tế


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]